Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /customers/e/3/e/ozonic.se/httpd.www/includes/functions/database.php on line 19 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /customers/e/3/e/ozonic.se/httpd.www/includes/classes/seo.class.php on line 78 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /customers/e/3/e/ozonic.se/httpd.www/includes/classes/seo.class.php on line 78 Information - Ozongenerator frÄn ledande tillverkare
Valuta:

Swedish English

0 artiklar i din kundvagn

Total: 0,00kr

Vad är ozon?

 

I princip är en ozonmolekyl inget annan än en syremolekyl som har fått en extra syreatom av elektrisk högspänning. Ozon producera natruligt genom vissa kemiska reaktioner. De mest kända exemplet är ozonskiktet, där ozon produceras av ultravioletta strålar (UV), som härrör från solen. Ozon kan också bildas under åskväder där man kan känna en frisk lukt som kännetecknar ozon men detta sker inte via ultravioletta strålar utan genom elektrisk högspänning.

 

 

Ozonlagret

 

Ozonlagret eller ozonskiktet som det även kallas är ett lager i jordens atmosfär som innehåller relativt höga koncentrationer av ozon (O3). Detta skikt absorberar 97-99% av solens högfrekventa ultraviolett ljus, som potentiellt är skadligt för livsformer på jorden. Ozonlagret återfinns främst i den nedre delen av stratosfären från cirka 20 till 30 kilometer höjd men tjockleken varierar säsongmässigt och geografiskt. 

 
 
Ozonlagret upptäcktes 1913 av den franska fysiker Charles Fabry och Henri Buisson. Dess egenskaper undersöktes i detalj av den brittiske meteorologen G.M.B Dobson, som utvecklat en enkel mätare kallad Dobsonmeter som kan användas för att mäta ozon i stratosfären från marken. Mellan 1928 och 1958 etablerade Dobson ett världsomspännande nätverk av stationer som mäter halten ozon i ozonlagret och dessa stationer används ännu idag.
 
 
Ozonlagret blev mer uppmärksammat av människan då man insåg att vissa kemikalier skadar ozonlagret. Dessa kemikalier är kända som CFC eller freon som det även kalls. Freonet användes mest som köldmedium och som drivmedel i sprayflaskor under 1900-talet. Freonet hade en förmåga att ta sig upp till stratosfären där en komplex serie av kemiska reaktioner påbörjades som sedan ledde till att en del av ozonet i stratosfären bröts ner. Som ett resultat av denna upptäckt beslöt man via Montrealprotokollet som undertecknades år 1973 att freon skulle förbjudas.

 

 

Ozonhålet

 

Idag finns en utbredd oro att ozonskiktet blir allt sämre på grund av utsläpp av föroreningar som innehåller kemikalier som klor och brom. Detta fenomen brukar oftast kallas för "ozonhålet". Sådana försämringar gör att stora mängder ultraviolett strålning når jorden som i sin tur kan orsaka hudcancer och grå starr hos människor och djur kan även skadas.Strålning som når jorden hämmar också den reproduktiva cykel av växtplankton och de encelliga organismer som alger som utgör den nedersta delen av näringskedjan. Biologer har rädsla för att minskningar av växtplankton kommer att minska populationerna av andra djur. Forskare har också dokumenterat förändringar i reproduktionen av ung fisk, räkor och krabbor samt grodor och salamandrar som har utsatts för höga mängder ultraviolett strålning.Klorfluorkarboner (CFC), är en kemikalie som under de senaste 50 åren har används i allt för stor utsträckning av industriländerna och är den boven i förstörandet av ozonlagret.  Detta kemikalien förekommer mest i äldre kylskåp.

 

När CFC når den övre atmosfären och utsätts för ultraviolett strålning, orsakas en nedbrytning av ämnet som innehåller klor. Klor reagerar med syreatomerna i ozon och sliter sönder ozonmolekylen. Det krävs ytterst små koncentrationer klor för att första stora mängder ozon. Endast en kloratom kan förstöra så mycket som hundra tusen ozonmolekylen.

 

Ozonskiktet över Antarktis har särskilt påverkats av föroreningarna sedan mitten av 1980-talet. Denna region som har en låg temperatur påskyndar omvandlingen av CFC till klor. Den här process kan påskyndas ännu mer under våren och sommaren då solen skiner under den största delen av dagen.  Detta på grund av att kloret reagerar med solen ultravioletta strålar.

 

I vissa delar av Antarktis dessa faktorer göra att så mycket som 65 procent av ozonskiktet har försvunnit. Detta är vad en del människor felaktigt kallar "ozonhålet". I andra regioner har ozonskiktet försämrats med cirka 20 procent.

 

Omkring 90 procent av det CFC som för närvarande finns i atmosfären har avgetts från de industrialiserade länderna på norra halvklotet, inklusive USA och Europa. Dessa länder förbjöds CFC år 1996, och mängden CFC i atmosfären minskar nu. Men forskarna uppskattar att det kommer att dröja ytterligare 50 år för CFC nivåer att återvända till sina naturliga nivåer. När dessa nivåer har återkommit till de normala kommer även ozonlagret att kunna reparera sig. 

 

2
L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen Dallas Drupal Web 2.0 development company - website design + online marketing