Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /customers/e/3/e/ozonic.se/httpd.www/includes/functions/database.php on line 19 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /customers/e/3/e/ozonic.se/httpd.www/includes/classes/seo.class.php on line 78 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /customers/e/3/e/ozonic.se/httpd.www/includes/classes/seo.class.php on line 78 Information - Ozongenerator frÄn ledande tillverkare
Valuta:

Swedish English

0 artiklar i din kundvagn

Total: 0,00kr

Luktsanera med ozon

 

Att luktsanera med ozon är det mest effektiva sättet att luktsanera på. Fördelarna med att luktsanera med en ozongenerator är att ozon eliminerar lukten oavsett hur stark den är. Dessutom döljer ozon inte lukten som en luftrenare, ozon angriper källan till lukten och tar bort den permanent.

 

Om man använder en luftrenare till att sanera lukten kommer den bara att ta bort lukten som befinner sig i luften och som passerar genom luftrenaren. Detta är visserligen effektivt men det bygger på att luftrenaren är igång för att kunna hålla den dåliga lukten bort.

 

Även luftrenare som producerar svaga mängder ozon kan inte luktsanera. Detta är för att mängderna ozon som produceras är så låga att den hinner sönderfalla innan den har passerat ut ur luftrenaren. Detta innebär att det ozon som produceras av luftrenaren inte kan nå källan till lukten och sedan eliminera den.

 

Fördelarna med att luktsanera med hjälp av ozon från en ozongenerator är att man inte behöver hantera gifter eller kemikalier för att ta bort lukt. Dessutom angriper även ozon från ozongeneratorer källan till problemet och detta tillsammans bidrar till en effektiv luktsanering.

 

Några exempel på lukter som man kan sanera med en av våra ozongeneratorer:

 

-Cigarettrök

-Brandrök

-Mögellukter

-Matos

-Djurlukter

 

 

Hur man luktsanerar med ozon

Att luktsanera med ozon är mycket enkelt. Det enda som man behöver göra är att placera en av våra ozongeneratorer där man vill luktsanera, ställa in önskad körtid och vänta. Så fort ozongeneratorn startar kommer ozoncellerna med hjälp av högspänning att omvandla syre till ozon.  Inom sekunder kommer ozon att spridas och det kommer effektivt att sanera all lukt.

 

Då ozongeneratorn har stannat bör man vänta ett tag så att det överflödiga ozonet i rummet försvinner. Efter att de största mängderna ozon har försvunnit ska man vädra för att få ut allt ozon som finns kvar i luften. Det är inte ett måste att vädra. Då ozon har en halveringstid på 30 minuter kan man helt enkelt vänta tills det har sönderfallit. 

 

 

Luktsanera cigarettrök

Lukten från cigarettrök kan vara mycket svår att få bort. Många tror att lukten från cigarettrök endast finns i luften och att en luftrenare kommer att eliminera cigarettrök lukten. Detta stämmer dock inte.

 

Då man röker frigörs en gas som är källan till den dåliga lukten. Denna gas sprider sig i luften och söker sig till alla ytor där man har rökt. Med tiden kommer denna gas att bilda en hinna på alla ytor där man har rökt, på mattor, väggar, gardiner med mera. Gasen kommer sedan att långsamt avge den doft som förknippas med cigarettrök. Med en luftrenare kan man endast ta bort den doften som avges och om man inte konstant använder luftrenaren kommer doften att komma fram.

 

Om man permanent vill luktsanera cigarettrök är ozon från en ozongenerator det bästa alternativet. Det ozon som produceras kommer effektivt att ta bort all doft som befinner sig i luften samt eliminera den gas som finns sprid på alla ytor. Resultatet av detta är att doften från cigarettrök kommer att försvinna permanent till skillnad från luftrenare som endast döljer doften. 

 

 

Att tänka på då man luktsanerar med ozon

Man ska tänka på att stänga av allt gnistbildande då man använder en ozongenerator för att luktsanera. Detta för att det kommer att vara högre syrehalter än det normala fall och det ökar brandrisken så man bör stänga av allt ginstbildande för att vara på den säkra sidan.

 

 

Välj rätt ozongenerator för att sanera lukt

Vi har många olika ozongeneratorer för olika applikationer då det gäller att sanera lukt. Vilken av våra ozongeneratorer som man ska välja för att sanera lukt beror på hur stark lukten är, vilken typ av lukt det är samt hur stora ytan är som man villa sanera lukten från.

 

OZ-200MG är utmärkt för att sanera svagare lukter inom mindre ytor. Halten av ozon som ozongeneratorn producerar är nog låg för att människor kan vistas i närheten av den medan den går.  Ozongeneratorn kan därför användas till att sanera lukt i soprum och liknande där människor befinner sig. 

 

OZ-2G kan användas i de flesta fallen då det gäller luktsanering, oavsett vilken typ av lukt som man ska sanera. Det enda som den kan vara svårt att sanera är kraftig lukt från brandrök. I dessa fall rekommenderar vi OZ-4G

 

OZ-2GR är bäst lämpad att användas där lukten är svårt att komma åt som t.ex. inne i väggar. Den har för övrigt samma kapacitet som OZ-2G

 

OZ-4G används för att sanera kraftiga lukter i stora ytor. Den kan utan problem sanera lukt från brandrök som är den absolut svåraste lukten att få bort.  Till saneringsfirmor och liknande rekommenderas denna produkten då den på väldigt kort tid   kan sanera lukter.

 

5 anledningar till att man ska välja ozon för att luktsanera

-Ozon döljer inte lukten som luftrenare, ozon tar bort lukten permanent

-Att luktsanera med ozon är väldigt enkelt. Alla kan göra det!

-Det är billigare att luktsanera med ozon jämfört med de övriga metoderna för att luktsanera

-Att luktsanera med ozon är mer effektivt än övriga metoder. Så lite som 10 minuter räcker i många fall

-Man kan återvända till ett område som har luktsanerats med ozon snabbare än övriga metoder för att luktsanera.


Sanera brandrök med ozon

En brand kan göra mer skada än att bränna upp de mest värdefulla ägodelarna. Efter en brand kommer det att finnas kvar kraftiga lukter från brandrök på i stort sätt allt som har kommit i kontakt med brandröken. Oavsett hur noga man rengör kommer lukten att finnas kvar.  

 

 

En lösning på detta problem är att använda ozon för att sanera lukten. Vår OZ-4G går att använda oavsett hur kraftig lukten från brandrök är.

 

 

 

 

 

 

2
L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen Dallas Drupal Web 2.0 development company - website design + online marketing