Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /customers/e/3/e/ozonic.se/httpd.www/includes/functions/database.php on line 19 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /customers/e/3/e/ozonic.se/httpd.www/includes/classes/seo.class.php on line 78 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /customers/e/3/e/ozonic.se/httpd.www/includes/classes/seo.class.php on line 78 Information - Ozongenerator frÄn ledande tillverkare
Valuta:

Swedish English

0 artiklar i din kundvagn

Total: 0,00kr

Mögelsanera med ozon

Att sanera mögel med en ozongenerator är det effektivaste sättet att utföra en mögelsanering. I många fall är det även det billigaste alternativet att mögelsanera med ozon.

 

Det är väldigt fördelaktigt att mögelsanera med ozon då man inte behöver hantera farliga gifter som man annars behöver. Dessa gifter kan ha en negativ inverkan på hälsan även efter att mögelsaneringen är utförd. Anledning är att det kommer att finnas kvar små mängder av gifterna från saneringen som sakta komemr att sprida sig.

 

Genom att mögelsanera med ozon behöver man inte hantera några faliga gifter. Den enda restprodukten från mögelsaneringen kommer att vara rent syre som är helt ofarligt. Det kommer inte att finnas några gifter överhutaget.

 

Att mögelsanera med ozon är det självklara valet om man vill unvika gifter. Man bör specielt överväga att mögelsanera med ozon om man har mindre barn som är känsligare än vuxna människor för dessa gifter.

 

Vad är mögel?

Mögel är en del av den naturliga miljön. Utomhus har mögel en viktig roll i naturen genom att bryta ned dött organiskt material som löv och döda träd men inomhus bör mögel undvikas. Mögel reproducerar sig genom att sprida små sporer, soporna är osynliga för det blotta ögat och finns bland luften både utomhus och inomhusluft.  Mögel kan börja växa inomhus om sporerna landar på ytor som är fuktiga. Det finns många typer av mögel men det som alla har gemensamt är att de inte kan växa utan vatten eller fukt.

 

Är mögel farligt?

Mögel är vanligtvis inte ett problem, om inte mögelsporerna landar på en våt eller fuktigt och börjar växa. Mögel har en potential att orsaka hälsoproblem då de producerar allergener (ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner). 

 

Inandning eller vidröring av mögel eller mögelsporer kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga människor. Allergiska reaktioner inkluderar hösnuva-symtom såsom nysningar, rinnande näsa, röda ögon och hudutslag.  Allergiska reaktioner mot mögel är vanliga. De kan komma omedelbart eller efter en tids exponering. Mögel kan även orsaka astmaanfall hos personer med astma som är allergiska mot mögel.

 

Hur sanerar man mögel med ozon?

Själva mögelsaneringsprocessen är mycket enkel med våra ozongeneratorer. Det enda som man behöver göra är att placera ozongenerator där man vill utföra mögelsaneringen, sedan är det bara att ställa in timern på ozongeneratorn och vänta.

 

De vanligaste körtiderna för mögelsanering är cirka 2 dagar beroende på hur utbrett möglet är, hur stort området som man ska sanera är samt vilken av våra ozongeneratorer som man väljer.  Självklart kan vi vår supportavdelning rådfrågas om detta för specefika mögelsaneringsfall.

 

Efter att ozongeneratorn har stannat bör man vänta i några timmar så att det överflödiga ozonet försvinner. Man kan sedan gå och och påbörja vädring för att få ut alla rester av ozon som finns kvar. Detta är självklart inte ett måste, då ozon har en halveringstid på 30 minuter kan man även vänta på att ozonet ska sönderfalla till vanligt syre.

 

Att tänka på då man sanerar mögel med ozon

Något som man bör tänka på då man sanerar mögel med ozon är att man stänger av alla saker som innehåller något gnistbildade. Då det kommer att vara högre syrehalt än i normala fall ökar även brandrisken så för att vara på den säkra sidan bör man stänga av allt gnistbildande.

 

En annan viktigt sak att tänka på är att man bör ta bort källan till möglet innan man påbörjar en mögelsanering. Mögel kan inte växa utan vatten och mögel växer därför bara där det finns tillgång på vatten eller där det är en hög luftfuktighet.  Vattnet eller den höga luftfuktigheten som oftast uppstår via läckage ska man åtgärda innan man påbörjar en mögelsanering. Detta kan man åtgärda genom att man installerar en luftavfuktar för att minska luftfuktigheten. Ett annat alternativ är att åtgärde läckagen där vattnet söker sig in.

 

Om man inte installera en avfuktare eller inte vill åtgärda läckaget kan man även ha en svagar ozongenerator på konstant körning där problemet finns. Detta kommer att sanera det mögel som finns och även förhindra att nytt mögel börjar växa.

 

Välj rätt ozongenerator för att sanera mögel

OZ-200MG är perfekt i mögelförebyggande syfte där luftfuktigheten är i riskzonen för att orsaka mögelpåväxt. Den kan bland annat användas för att sanera mögel samt förebygga mögelpåväxt i båtar, krypgrunder, större frysar och platser som har drabbats a v fuktskador.

 

OZ-2G lämpare sig för mögelsanering på upp till 50 kvadratmeter. 

 

OZ-2GR lämpar sig för mögelsanering på upp till 50 kvadratmeter där det är svårt att komma åt själva mögelskadan. Med hjälp av den inbyggda luftpumpen kan man via en slang lede ozon dit mögelskadan finns och på ett väldigt inriktats sätt mögelsanera. Det är väldigt fördelaktig då man kan sanera mögel utan att behöva göra allt för stora ingrepp i t.ex. väggar, krypgrunderoch vindar.

 

OZ-4G lämar sig för kraftig mögelpåväxt vid stora ytor på upp till 90 kvadratmeter.

 

5 anledningar till att man ska välja ozon för mögelsanering

-Mögelsanering med ozon lämnar inte efter sig några farliga gifter.

-Mögelsanering med ozon är mycket enkelt. Alla kan göra det!

-Att utföra en mögelsanering med ozon är billigare än alternativa metoder.

-Ozon angrpier mögel mer effektivt än alternativa metode

-Man kan återvända snabbare efter en mögelsanering med ozon än andra metoder. 

2
L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen Dallas Drupal Web 2.0 development company - website design + online marketing